Truyện mới cập nhật
Chương 235
6 giờ trước
Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon
Hàm Ngư Huấn Luyện Gia
Chương 234
6 giờ trước
Chương 233
6 giờ trước
Chương 432
7 giờ trước
Chương 62
8 giờ trước
Chương 52
8 giờ trước
Pokemon Master
Khinh Tuyền Lưu Hưởng
Chương 5
8 giờ trước
Chương 52
9 giờ trước
Quyển 8 - Chương 15
9 giờ trước
Chương 1257
9 giờ trước
Sau Khi Phu Quân Bị Trúng Gió
Kim Châu Ngọc Đậu
Chương 38-4
9 giờ trước
Diệp
Thanh Thanh
Chương 36
9 giờ trước
Đại Bát Hầu
Ba Ba Không Phải Rùa, Giáp Ngư Bất Thị Quy
Chương 178
10 giờ trước
Chương 160
10 giờ trước
Chương 48
10 giờ trước
Siêu Cấp Thiên Phú
Kiếm Thần Bất Khả Chiến Bại
Chương 175
10 giờ trước
Lòng Tham
Retrospect
Chương 35
11 giờ trước
Chương 90
11 giờ trước
Khi Ta 17
Mộc Trà
Chương 64
11 giờ trước
Chương 93
11 giờ trước
Chương 10
16 giờ trước
Mưu Đồ Đã Lâu
Quyền Vô Tri
Chương 21
16 giờ trước
Chương 11
16 giờ trước
Chương 44
16 giờ trước
Nhà Có Chính Thê
Hội Vũ Công Đích Tiểu Hồ Ly
Chương 192
16 giờ trước