Căn Hộ Điên


Tác giả: LATOW
Tình trạng: Hoàn thành


Edit: Thỏ – 兔
Thể loại: Đam mỹ hiện đại, kinh tủng, u ám HE
Độ dài: 6 chương

Chỉ là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng 

Cũng bởi vì chỉ cần nơi nào có anh thì nơi đó là nhà.