Cảnh Hiên


Tác giả: Mộc Thanh Yên Linh
Tình trạng: Hoàn thành


Thể loại: Phụ tử hiện đại, huấn văn, HE
Editor: Tú Tú Tỷ
Nhân vật chính: Lan Lăng Phong, Lan Cảnh Hiên
Nhân vật phụ: Tắc Lý Kỳ, Ly Á……

Hắn là Lan Cảnh Hiên, Lan gia đích đại thiếu gia

Phụ thân hiểu lầm, huynh đệ xa lánh, hắn nên đi con đường nào.

Hắn cũng là Gavin, Thủ lĩnh lính đánh thuê, thân thủ siêu phàm, bình tĩnh cơ trí.

Sông băng vây kín nội tâm, khi nào mới có thể tan rã.

Hắn kiêu ngạo có ai sánh bằng

Hắn bất đắc dĩ, hắn kiên trì,

Xem a, vận mệnh luân chuyển sẽ dẫn hắn đi hướng phương nào.