[Canh Triệt Đồng Nhân] Yêu Tinh Giai Nhân


Tác giả: Fir99018
Tình trạng: Hoàn thành


Edit: Hàn Tâm
Thể loại: Cổ trang, 1×1, cường công yêu nghiệt thụ

Ngô cung giai lệ vi thùy lưu, hoang thảo mai kính quế phách du.

Kiệp điệp thượng tự liên tích ngọc, tịch mịch hồng hoa hàn cao lâu.

Tầm thường phi yến truyện bất đáo, đa thiểu vân tấn kế nhật u.

Vu sơn nhất đoạn vân kiêm vũ, trọng trọng vạn lí tỏa thần châu.

Tương vương vi mộng điều điều mịch, thần nữ vô tâm đoan dương thai.