Câu Mở Đầu Hạnh Phúc


Tác giả: Cỏ
Tình trạng: Hoàn thành


Trong cuộc sống này thì mọi thứ đều cần sự bắt đầu.

Và trong tình yêu cũng vậy,

Vậy sao chúng ta không thử một chút?

Xem ai đủ dũng cảm để nói lời bắt đầu.