Chấp Mê


Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Tình trạng: Hoàn thành


Editor: Bưởi xanh
Thể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, cổ trang, đoản văn, niên hạ

Trên đời này có biết bao nhiêu điều dụ hoặc, nhưng tất cả đều không bì được một mình ngươi...