Chủ Nhân Đích Sủng Vật (Ngày Sinh Nhật)


Tác giả: Khuyết Danh
Tình trạng: Hoàn thành


Thể loại: H, 1×1
Editor: Tiểu Chi Chi

Tác giả nói rằng:

Người mà ôn nhu mà lại SM ta.

Đây là thể loại H văn, SM đam mỹ văn, thỉnh chắc chắn đã 21 tuổi (ta mới 20 thoai).

Thỉnh chuẩn bị khăn tay, nếu chảy quá nhiều máu thì tác giả không chịu trách nhiệm!

Hoan nghênh vào đọc, đang đọc xin đừng uống nước, kiểu văn phồn thể!

Lời nhắn lại.

[355] Chủ nhân đích sủng vật (Ngày sinh nhật).