Có Một Thằng Khờ Tên Khai Tâm


Tác giả: 温柔的蝎子 (Bọ Cạp Dịu Dàng)
Tình trạng: Hoàn thành


Rating:NC-16
Pairing: Lâm Khai Tâm(thụ), Hoàng Dục Nghiêm(Công)
Thể loại: Đam mỹ, ngược luyến,BE, nhược thụ
Editor : Bảo Xuynh

Một ngày nào  đó nước mắt của Hoàng Dục Nghiêm lại có thể rơi xuống,mà nguyên nhân lại là khóc vì thằng khờ này, thì ra, thằng khờ này cũng có thể có được nước mắt của hắn, thì ra...Khờ à, ngươi có biết không, có một người thông minh tên Hoàng dục Nghiêm yêu một thằng khờ là ngươi đó, nhưng ngươi đã đi xa rồi....