Cố Nhân


Tác giả: An Tự Nhai
Tình trạng: Hoàn thành


Editor: Hoại Băng
Thể loại: Cổ trang, đoản văn, hoa tâm phong lưu công X ôn nhuận thư sinh thụ, ngược tâm, BE
Độ dài: 5 chương + vĩ thanh

Vẫn còn mực hương  ở đây

Dường như cố nhân trở lại

Một chuyện bạc tình bội nghĩa ngày xưa.