Đã Từng Có Người Yêu Anh Như Thế!


Tác giả: Mèo Ngốc
Tình trạng: Hoàn thành


Thể loại: Đoản văn, đam mỹ

Hỏi thế gian tình là chi

Mà sống chết nguyện thề có nhau