Diễn Biến Gian Tình Nảy Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc


Tác giả: Vân Thượng Gia Tử
Tình trạng: Hoàn thành


Thể loại: những sự kiện ấm áp nảy sinh giữa hoàng đế cổ đại lúc còn bé cùng hoàng thúc của mình, HE
Diễn viên: Tiêu Ngôn, Tiêu Minh

Tiểu hoàng đế: “Tiểu thúc… Ta, ta không dám ngủ một mình…”

Vương gia hừ lạnh: “Cái tên không có chút tiền đồ gì cả!”

Lịch sử kể lại rằng, tiểu hoàng đế cùng hoàng thúc của mình nảy sinh tình cảm từ những chuyện nhỏ nhặt.

Ngày lễ trưởng thành, ngươi sẽ hiểu được tất cả…  > <