Diện Than Nam Đích Thải Sắc Nhân Sinh (Cuộc Sống Cùng Nam Nhân Mặt Than)


Tác giả: Vạn Sắc
Tình trạng: Hoàn thành


Editor: Jung Minhyo 
Thể loại: Hiện đại, đô thị, 1x1, ấm áp, ngọt sâu răng, trung khuyển công, công sủng thụ.

Lý Tôn – Trần Sắc, công sủng thụ.

Truyện về một tiểu thụ tự nhận là thẳng nam, trong đêm tân hôn nhanh chóng bị thu phục.

Mặt than, trung khuyển, quỷ súc công với phi thường YD tiểu thụ.

Công sủng thụ, tiểu bạch, hành văn cẩu huyết...