Dược Hương Trùng Sinh


Tác giả: Hi Hành
Tình trạng: Hoàn thành


Nàng không ngờ mình lại trọng sinh lại vào 10 năm trước..
Người thân vẫn còn sống, chưa phải đi làm thuê.
Vận mệnh bước sang một trang mới...
Nhờ hận thù mà nàng sống lại, lần này, nàng có cải biến được vận mệnh của mình không?