Đương BT Gặp Gỡ BL


Tác giả: Khuyết Danh
Tình trạng: Hoàn thành


Thể Loại: hiện đại, hài, nhất thụ nhất công, ngắn

Quyển này không chỉ do hư cấu, một phần là thật không giả, có thể tin cũng có thể không tin, nếu như có phụ họa, chỉ là trùng hợp.

Rồi rồi rồi ~~ Ngẫu nhiên phải đi làm… Thấm thoát, cơm đưa đến miệng nhiều năm như vậy, con mọt gạo rốt cuộc cũng phải động tay động chân >-