Faraway Blue (Trong Miền Xanh Thẳm)


Tác giả: Yue
Tình trạng: Hoàn thành


Beta : Quờ
Genres : one-shot, SA, TWT, hurt-comfort
Rating: T

Người yêu chết ở Châu phi. Cậu kéo một gã lông bông ra cảng. Tháng sáu. Ra biển. Nơi nghìn dặm tít mù.