Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng


Tác giả: Mộng Lan Vũ
Tình trạng: Hoàn thành


Convert: ngocquynh520
Edit: gaumisa
Beta: Dương Trần

Giới thiệu

Người ta xuyên qua, ta cũng xuyên qua.

Người ta xuyên qua thành công chúa, thừa tướng, ta xuyên qua thành gà rừng.

Chỉ là đứng trước ái tình, tuổi tác chiều cao không còn là vấn đề,

Ngay cả đồng loại ta cũng vượt qua, còn gì có thể làm khó ta?