Hồ Ly


Tác giả: Đại Phong Quát Quá
Tình trạng: Hoàn thành


Thể loại: Đoản văn / Huyền huyễn / 1 x 1 / HE
Edit: Thạch Họa Lam
Beta: Dạ Du

Đặng Lạc Phổ là một con hồ ly đực, một con hồ ly lông đỏ bình thường.

Đặng Lạc Phổ nói, “Ta chắc chắn là một hồ ly lông đỏ, đỏ như lửa. Ai nghi ngờ lão tử liều mạng với kẻ đó!”

Thật ra màu lông toàn thân Đặng Lạc Phổ từ trên xuống dưới trông giống màu vàng úa hơn, tuy nhiên dựa theo nguyên nhân phía trên, mọi người nhất trí, Đặng Lạc Phổ là một hồ ly lông đỏ.

Đặng Lạc Phổ là một con hồ ly đực trưởng thành bình thường, cho nên nó có một bà vợ – một con hồ ly cái trưởng thành bình thường. Vì sao lại chọn con hồ ly đó, Đặng Lạc Phổ nói ta quên rồi. Dù sao nàng thích ta vì ta rất anh tuấn, ta lúc ấy chả nhớ là nhìn nàng có chỗ nào thuận mắt, cứ thế lấy thôi.