Hôm Nay Chúng Ta Mất Nước Rồi Sao? Không Có


Tác giả: Thị Tứ Tứ Nha
Tình trạng: Hoàn thành


Thể Loại: Điềm văn, cổ đại ảo tưởng, đoản văn, ngọtVăn Án:

1. Không có logic ngốc bạch ngọt đại cương văn, đã kết thúc.

2. Văn vui vẻ.

3. CP: Hoàng Đế × Tiểu Trạng Nguyên, Hoàng Hậu × Tiểu Phi Tử, Vương Gia × Tiểu Tướng Quân

4. Chúc đọc vui vẻ, nếu như yêu thích có thể bình luận nhá ~ cảm tạ ~

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Văn án đã có hết ┃ vai phụ:┃ cái khác:

Edit: Alice.T

Vài lời Alice.T nhắn nhủ: “Quà Trung Thu.”