How to Write Slash Like A Kid (Làm Cách Nào Để Viết Slash Như Một Bé Gái)


Tác giả: Jesse Hajicek.
Tình trạng: Hoàn thành


Editor: Chi, với sự giúp đỡ của Hea và Kea.
Thể loại: Slash (boyxboy). Humor.

Thấy người người viết fic về thể loại slash (còn được gọi là giai đẹp x giai đẹp) và được nhà nhà ủng hộ, mình cũng ham vui một tí.