Kiếm Tôn


Tác giả: Thanh Phong Loan Thượng
Tình trạng: Đang ra


Một kiếm độc nhất vô nhị! Một kiếm làm bá chủ thiên hạ!

Ai không phục cứ tới! Chư Thiên Thần Phật, sinh tử không màng! 

Nhất Kiếm Độc Tôn!