Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù


Tác giả: Cổ Ngọc Văn Hương
Tình trạng: Hoàn thành


Tên Hán Việt : Ngã đích mục tiêu thị bất tọa lao
Độ dài:49 chính văn + 2 phiên ngoại
Editor: Cà Tím Nướng
Des bìa: Chồn

Thâm tình phúc hắc chó sói nhỏ niên hạ dụ công x Do dự khổ bức thổ tào thụ, công thụ cưng chiều lẫn nhau, đôi bên thầm mến, tam quan đoan chính, nhẹ nhàng ngọt ngào, chú ý cẩn thận, có thịt, đọc trước khi ngủ.

Ngắt đoạn tác phẩm:

“Mặc kệ, tao muốn ngồi tù, đêm nay tao đi làm nó!”

*Nên nhớ Phương Mộc là thụ.

Nội dung: Oan gia hoan hỉ

Vai chính: Phương Mộc, Lý Bích

Cái khác: Điềm văn