Mỹ Kiều Thê Của Ta


Tác giả: Không Thấy Đề
Tình trạng: Hoàn thành


Thể loại: đam mỹ (DBSK), hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, nam nam sinh tử, ấm áp văn,HE.
Edit: Hoa Đào
Tình trạng bản gốc: Hoàn (31 chương + 2 phiên ngoại)

Chuyện  này không tránh được anh., đã muốn cho em cơ hội,  Duẫn Hạo đem Tại Trung khiêng lên vai: “A nha, anh làm gì? Mau buông em xuống.”