Ngậm Miệng Lại Nào Cô Bé!


Tác giả: Listine
Tình trạng: Hoàn thành


Hải đã từng đến nhà Nguyệt Nguyệt gọi cô rất nhiều lần nhưng lần này có một số thứ không thể như lúc trước nữa.

Tuyết vẫn rơi vào sáng chủ nhật hôm đó, nhưng sao lại khiến Hải cảm thấy lạnh như vậy? Là do thời tiết khi trước ấm ap hay do thiếu hơi ấm từ ai đó?

----

Đến phố sách, Hải đi qua tất cả các hiệu sách. Nhưng đi đến đâu cậu cũng chỉ nhìn thấy hình bóng quen thuộc của cô. Nó có phải ảo giác hay là cô đã từng xuất hiện ở những nơi này?
Để rồi mùi hương quen thuộc đó vẫn lưu mãi nơi đây.