Nhược Xuân Và Cảnh Minh


Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Tình trạng: Hoàn thành


Thể loại: Ngôn tình
Dịch: Hàn Vũ Phi

Em chính là điều hoàn mỹ mà anh nuối tiếc, giá như anh có thể cố gắng hơn, ưu tú hơn thì có lẽ sẽ khác. Như vậy thì thật tốt.