Nữ Tổng Ngạo Kiều


Tác giả: Ngủ Quên Nắng
Tình trạng: Hoàn thành


Truyện dành cho những ai có trái tim mạnh mẽ bởi tác giả lại viết nội dung truyện này toàn ngược...

Với những tình tiết ngược tam ngược thân nữ cường nam ôn nhu, nữ tổng tài nam nhân viên...