Phòng Khám Tâm Lý 419


Tác giả: Tơ hồng K
Tình trạng: Hoàn thành


Editor:  Lăng Nhi
Beta: Tử Ngạn
Thể loại: Hiện đại đô thị, đoản, hỗ công, 3p cao H

Lam Bạch lại bị dạy dỗ thành yêu tinh, cho nên hắn đã mở ra phòng khám tâm lý, tên gọi phòng khám tâm lý 419…….