Pokemon Kaitou Izumi


Tác giả: Nữ Kim Cương Bất Hủ
Tình trạng: Đang ra


Kaitou Izumi trọng sinh, có được hệ thống bên mình, từng bước đến đỉnh nhân sịnh tại thế giới pokemon!!!