Sớm Bạc Đầu


Tác giả: Âm Sí Thịnh
Tình trạng: Hoàn thành


Edit: Thạch Họa Lam
Beta: Dạ Du

Một đoản văn chứa nội dung đồ sộ của một truyện dài hàng trăm chương mà không một cảm xúc nào bị bỏ sót …

Và tất nhiên, happy ending:”