Sống Chung Với Quỷ


Tác giả: Dạ Chi Dạ
Tình trạng: Hoàn thành


Tên gốc : Dữ quỷ đồng cư
Thể loại :(phúc hắc cố chấp quỷ công x dương quang mỹ thụ) Linh dị thần quái đô thị tình duyên 

Một mối lương duyên giữa một con quỷ và một con người ở chung với nhau.

Nhân vật chính: Lâm Dược, An Thành