Tái Tạo Thế Giới


Tác giả: Akira Taiya
Tình trạng: Đang ra


Thể loại: Tiểu thuyết, truyện tự sáng tác, xuyên không

Câu chuyện này là phần mở đầu cho cuộc thám hiểm tại một thế giới khác của hai người bạn thân. Khác với thế giới loài người đây là thế giới của pháp thuật, vùng đất của các phù thủy.
Hai người họ sang thế giới này không chỉ để vui chơi mà họ cùng những phù thủy nơi đây tìm kiếm viên đá có năng lượng ma thuật để chống lại thế lực đang cố gắng xâm chiếm thế giới này.