Tầm Y Ký


Tác giả: Dạ Dạ Bất Tẩy Táo
Tình trạng: Hoàn thành


Tạm dịch: Nhật ký tìm quần áo.-.
Nội dung nhãn hiệu: Niên hạ cận thủy lâu thai thanh mai trúc mã
Nhân vật chính: Trình Thâm x Trình Ngạn Cảnh┃Vai phụ: Đã quên┃ Khác:????

Năm nay Trình Thâm đã hai mươi sáu tuổi nhưng lại là người bất tài, có nhà ở trong một ngõ hẻm tại nội thành, phủ có một số gia đinh, có một vương phi, đêm 30 hữu bát(*), có một nhi tử, tuổi vừa mới mười chín.

(*)đêm 30 hữu bát: chỗ này ta không rõ nữa, dịch xong vẫn méo hiểu:)

---

Chú ý: NIÊN HẠ nhá, "hắn" là thụ, "y" là công, vì ban đầu để vậy, quên mất là niên hạ nhưng thôi kệ mè _._