Tay Nắm Tay, Leo Lên Lầu


Tác giả: Hoặc Trạc Trạc
Tình trạng: Hoàn thành


Thể loại : Hiện đại đô thị, võng phối, ngốc bạch ngọt, đoản

Một đoản văn nhẹ nhàng kể về  hai bán manh công, vui vẻ chinh phục đám đông, vui vẻ thông đồng ở chung một chỗ.