Thổ Hào, Chúng Ta Làm Bằng Hữu Có Được Hay Không?


Tác giả: Thư Thư
Tình trạng: Hoàn thành


Editor: miu_s2_booV
CP: Nông thôn công x Tinh anh thụ, thỏa mãn với hứng thú quái ác của bản thân _(:з” ∠)_
Nhân vật: Lý Chí, Nghiêm Mộ Thanh

“Thổ hào (chỉ người giàu có), chúng ta làm bằng hữu có được hay không!”

“Cút, đồ nông thôn.”

“Kia làm lão bà của anh đi ~”