[Thử Miêu] Toái Hồn


Tác giả: Tây Hoàng
Tình trạng: Hoàn thành


Dịch + edit: Xuân Hương (aka Haruka)
Thể loại: Thử Miêu đồng nhân, hiện đại, tiền kiếp hậu kiếp, nhất công nhất thụ.
Diễn viên: Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, và các nhân vật khác.
Tình trạng bản gốc: Hoàn (50 chương chính văn + 4 phiên ngoại)

Sau khi chuyển thế, không có ký ức của kiếp trước, vẫn có thể yêu nhau.

Nhưng người hắn yêu, chỉ có thể là một người.

Bạch Ngọc Đường nắm chặt bàn tay run rẩy không ngừng của Bội Bội

“Anh có thể vì em mà chết, nhưng anh, chỉ có thể vì Triển Chiêu mà sống.”