Trời Quang Mây Tạnh (Tễ Thanh)


Tác giả: Vu Vũ
Tình trạng: Hoàn thành


Thể loại: 1×1, cổ đại, HE.
Edit: Ney.

Văn án vô cùng ngắn gọn, muốn biết cụ thể nội dung mời các bạn xem truyện.

Tễ thanh, là sắc trời sau cơn mưa.

Vì người, ta có thể vào sinh, ra tử.