Vì Đó Là Em - Khả Dương


Tác giả: Khả Dương
Tình trạng: Hoàn thành


Thể loại: đoản văn đam mỹ, nhất thụ nhất công, ấm áp văn.

Bạn Quý đang lén lút lên diễn đàn trong giờ làm việc! (Haizzz, ta nói đây chính là một tật xấu của nhân viên mà tác giả đây là một ví dụ điển hình) Mà vấn đề bạn Quý lo lắng chính là nếu bị cấp trên nhìn thấy thì kiểu gì bạn cũng bị sếp túm cổ ném từ tầng cửa sổ lầu 12 này xuống đất ngay lập tức.