Vi Tử Giả Đại Ngôn


Tác giả: Tuyết Nhi Cách Cách
Tình trạng: Đang ra


Thay lời người chết - Tựa đề đã nói rõ câu chuyện sau đây sẽ là một câu chuyện về trinh thám, điều tra phá án, chắc chắn không thể thiếu pháp y và những suy luận logic.