Xoay Trái Xoay Phải


Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Tình trạng: Hoàn thành


Thể loại: Cổ trang, giang hồ, đoản văn
Số chương: 3 chương
Editor: V
Tên khác: Tả hữu phùng nguyên

Một câu chuyện vui nhộn khi trong ma giáo đang thiếu vị trí của Tả hộ pháp thiện chế độc cho nên Hữu hộ pháp liền đi tìm người để vào vị trí ấy nhưng lại đem một tên bán thuốc chuột về.

Vai chính: Thẩm Hữu x  Tề Thiên Tá