Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây


Tác giả: Y Nùng Dĩ Dực
Tình trạng: Đang ra


Tên nguyên tác [Xuyên thành phản diện giam cầm nam chính làm sao để sống]

Tiêu Dư An xuyên đến thế giới trong sách, xuyên qua lại biến thành Quân vương thiếu niên đoạn tụ trong truyền thuyết.

Thật là khổ a, ta hận...

Từ đó Tiêu Dư An vì mạng mình mà luôn cố gắng.

Nhưng! các cái tên người qua đường A, B, C, D; Cái ngươi muốn phá nam chính thì thôi đi, có thể đừng đem hắn đưa đến gần ta được không? Tiêu Dư An cảm thấy mình sủng nam chính nhất định không sai, đó là bởi vì hắn ta muốn tắm trong hào quang nam chính! Tiêu Dư An: “ Không được ngược nam chính nữa!!! Các ngươi không sợ chết, nhưng ta muốn sống a!!!”

Đại khái là câu chuyện lúc đầu thụ sủng công, sau này thành công sủng thụ.

Thoải mái! Khôi hài!

Chương mới nhất

Chương 171: Ta là một người có gia thất
Chương 170: Thế ngoại Đào Nguyên không thành nhà, một tâm
Chương 169: Họa loạn hậu cung là sóng ai, đông lao tây yến tố nỗi

Mục lục

Chương 1: Tên tổng tài này thật sự rất là bình thường
Chương 2: Cái đoạn tình tiết này thật sự rất là kỳ lạ
Chương 3: Cái cuốn tiểu thuyết này đúng là kịch độc
Chương 4: Cái sự tự sát này thật sự rất hờ hững
Chương 5: Lần xuyên sách này thật là bi thảm
Chương 6: Muốn “làm” nam chính. Tuyệt đối không có khả năng
Chương 7: Thị tẩm. Thị tẩm là việc không có khả năng
Chương 8: Đi cửa chính là chuyện không có khả năng
Chương 9: Giả ngủ là việc không có khả năng
Chương 10: Nhẫn nhịn là chuyện không có khả năng
Chương 11: Chưa từng thấy qua có người lại ngu ngốc đến vậy
Chương 12: Chưa từng thấy qua có người lại bảo sao nghe vậy như thế
Chương 13: Chưa từng thấy qua một nam chính thê lương bi thảm như vậy
Chương 14: Chưa từng thấy qua lại có chuyện kinh tâm đảm chiến đến như vậy
Chương 15: Chưa từng thấy qua một người thành thật như vậy
Chương 16: Luôn có phản diện muốn hại nam chính
Chương 17: Luôn có pháo khôi âm thầm tìm chết
Chương 18: Luôn có một nam chính vận mệnh éo le
Chương 19: Luôn có tổng tài không có cách nào bá đạo
Chương 20: Luôn có nhân vật phụ chuẩn bị đại sự
Chương 21: Khẳng định qua ánh mắt là con người thù sâu oán nặng
Chương 22: Khẳng định qua ánh mắt là con người vừa dụ vừa tra
Chương 23: Khẳng định qua ánh mắt là con người thủ đoạn độc ác
Chương 24: Khẳng định qua ánh mắt là… … AAAAAAAA!
Chương 25: Khẳng định qua ánh mắt là con người buôn bỏ suy nghĩ