Yêu Thương (Đông Ái)


Tác giả: Vi Duyến Giao Cảnh Thụy Nam Đường
Tình trạng: Hoàn thành


Hán Việt: Đông Ái
Thể loại: .Hiện đại, 3P, huynh đệ, 2 x 1, cường công x nhược thụ, H toàn văn, điều giáo, ngược.
Editor :Soo Nhi aka Tần Hinh Sương
Coup: Hiên Viên Bạc | Hiên Viên Mộ x Hiên Viên Hi

Từ lúc hai huynh đệ sự nghiệp thành công nhìn thấy phụ thân dẫn một đứa con riêng về, liền nhất trí quyết định muốn đem thiếu niên đáng yêu này làm của riêng mình.

Một hồi điều giáo từ thân đến tâm, đến tột cùng là hành hạ hay là yêu? Là ai điều giáo ai?

Kỳ thực, này chính là xôi thịt ~~~~